Privacybeleid

1. Bescherming van persoonsgegevens

In het geval waarin de gebruiker persoonlijke informatie moet verstrekken, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel verzameld en verwerkt om de door hem gevraagde informatie te verstrekken of om de door hem gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van de persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden uiteraard niet bekendgemaakt. Noch worden ze voor direct-marketingdoeleinden gebruikt De gebruiker heeft op elk moment toegang tot zijn persoonsgegevens en kan de juistheid ervan nagaan. De beheerder treft de alle nodige veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van "Google Analytics". Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hieronder omschreven.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door "Google Inc.". Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website, met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de gebruiker niet combineren met andere gegevens waarover zij beschikt. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn webbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.